آخرین آمار مسکن در ایران

نمودار نرخ رشد قیمت مسکن، اجاره و تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل از خود نشان از بازگشت نرخ های رشد به سال ۹۳ دارد

نمودار ملک و مسکن

منطقه ۱ گرانترین با متوسط هر متر ۱۰ میلیون تومان، منطقه ۱۸ ارزانترین با متوسط هر متر حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

نظر خود را ارسال كنيد